A TeLL me More Campus (a Rosetta Stone Advantage nyelvoktató termékcsalád tagjaként) a Tell me More legkorszerűbb, a felsőoktatásnak szánt változata. "Flat fee" modellben működik, nagyon versenyképes áron érhető el éves periódusokra, 3000, 5000, 10000 stb. hallgatóra. A tanári és az adminisztrációs modulokhoz való hozzáférés ingyenes.

SCORM-kompatibilitásánál fogva integrálható meglévő keretrendszerbe (pl. Moodle), de önmagában is rendelkezik egy keretrendszer funkcionalitásával. Részletes (diák és tanári), valamint vezetői szintű szöveges és vizuális statisztikákat generál.
Rendelkezik a sikeres kevert oktatáshoz szükséges minden funkcióval. Szerkeszthető, egy vagy több hallgatóhoz rendelhető tanulási útvonalak. Tankönyv igényességű hagyományos és PDF-nyomtatási lehetőség.
A tananyag mobil eszközökről is elérhető: iPhone, iPad, Android tabletek.
Az összes jelentős böngészővel használható.
Nyelvek: Amerikai Angol, brit angol, német, francia, spanyol, latin-amerikai spanyol, olasz, holland, kínai
1 licensz hozzáférést biztosít a rendelkezésre álló összes nyelvhez és szinthez.

Szintek: a fő nyelveknél A1-C1
Általános és üzleti, valamint szaknyelv
A felület nyelve választható, köztük magyar.
Brit angol és német: teljes kétnyelvű változat (magyar fordítások és szótár)

A fő nyelveken 1000 órányi tananyag / nyelv
Szintfelmérő és teljesítményértékelő tesztek.
42 gyakorlattípus
Mind a négy készséget fejleszti
Sok gyakorlattípus beszédfelismeréssel: párbeszéd-szimuláció, kiejtési gyakorlat, kép-szó társítás, hiányos mondat, stb.
Mindenütt elérhető szó- és mondatszintű fordítások. Szintek és témák szerint is csoportosított hangos szótár.
Beágyazottan (gyakorlatokhoz kapcsolódóan) is elérhető nyelvtani magyarázatok.
Országismereti témák
Euronews alapú videós gyakorlatok (300+)
Valószerű párbeszédszimulációk válasz-panelek nélkül is, beszédfelismeréssel (magas nyelvi szinten, amerikai angol)

A meglévő gyakorlatsorok mellett a külön megvásárolható tananyagszerkesztő lehetőséget ad saját tananyagelemek (gyakorlatsorok) létrehozására is, koherensen beágyazva, vagyis pontozással, tanulási időkkel, stb.: videók, hangzó anyagok, szövegek, hozzájuk kapcsolódó szövegkönyvvel, szószedettel, fordításokkal, többválasztásos kérdéssorokkal, kép-szó társítás gyakorlattal, szinonimák - ellentétpárok gyakorlattal, stb.

Külön adminisztrációs, tanári és diákfelület. 

A tanár minden, a tanulással kapcsolatos információhoz hozzájut, akár egyedi válasz mélységig.
Beállítástól függően, akár automatikus diákfiók-generálás a keretrendszerből indítva.

Az egyetemi, főiskolai környezethez igazodva: súlyozható részpontszámok, a teljesítési elvárásoknak megfelelően.

Export- és importfunkciók HTML- és Excel kompatibilis formátumban.

A további részletekért kérjük, keressenek meg minket.